Doelgroep

Maatschap Goed Zorgen Tiel verzorgt bij- en nascholingen voor beroepskrachten in de zorg en welzijnssector. Doordat wij maatwerk bieden, kunnen wij de volgende doelgroepen scholen:

  • Zorgprofessionals niveau 1-2-3-4-5 (in loondienst of als zelfstandig zorgondernemer)
  • Zorg- en onderwijsorganisaties in samenwerking met bemiddelingsbureau's
  • Zorginstellingen, zowel intramuraal als extramuraal
  • Zorgprofessionals via uitzendbureau's

Beroepskrachten

Beroepskrachten in de zorg werken vanuit verschillende achtergronden en met verschillende (zorg)ervaringen.

In het Nederlandse opleidingsstelsel kennen we verschillende opleidingsniveau's:

Niveau 1: Zorgassistent

Niveau 2: Helpende zorg en welzijn

Niveau 3: Verzorgende IG (uitstromen kan als kraamverzorgende, verzorgende chronische zieken en ouderen, verzorgende verstandelijk gehandicapten). De beroepstitel Verzorgende Individuele Gezondheidszorg is een beschermde beroepstitel. Zonder diploma mag deze titel niet gebruikt worden en kan strafbaar gesteld worden. In de thuiszorg wordt gewerkt met andere niveaubenamingen zoals verzorgende A, B, C, D etc.

Niveau 4: MBO verpleegkundige (BIG geregistreerd + beschermde beroepstitel)

Niveau 5: HBO verpleegkundige (BIG geregistreerd + beschermde beroepstitel)

Voor meer informatie over het BIG register: Kijk onder het kopje Certificering --> Herregistratie BIG