Herregistratie in BIG register

voor verpleegkundigen

 

Vanaf 1 januari 2014 zal elke BIG geregistreerde verpleegkundige zich 1x per 5 jaar moeten herregistreren in het BIG register.

De belangrijkste eis voor herregistratie is dat u minimaal 2080 uur per 5 jaar als verpleegkundige gewerkt heeft. Dit is gemiddeld 8 uur werken per week. De uren die u in een andere functie hebt gewerkt kunnen formeel niet meegeteld worden.

Indien u niet voldoet aan de werkureneis dan kunt u onderzoeken of u kunt voldoen aan de scholingseis. U kunt dan bijvoorbeeld een toets maken via CITO of een scholingstraject volgen via een erkend ROC of HBOV. Helaas tellen (geaccrediteerde) bij- en nascholingen niet mee in dit herregistratietraject.

Informatie over de herregistratie voor de wet BIG kunt u vinden op www.bigregister.nl.

Ook kunt u informatie zoeken op de website www.cito.nl. Zoek daar naar de kop 'herregistratie verpleegkundigen'.