Scholing Palliatieve zorg.

Van: 21.06.2023 - 09:30
Tot: 21.06.2023 - 17:00
Locatie: MGZT, Grotebrugse Grintweg 52, TIEL
Maximum aantal deelnemers: 8
Prijs: € 175,00

Inhoud van de cursus:


De scholing palliatieve zorg is uitermate geschikt voor teams die (overwegen) deze zorg uit (te gaan) voeren bij cliënten. Wij bieden deze scholing ook als maatwerk op uw eigen locatie aan.

Doelstelling

Het vergroten van actuele kennis en het oefenen van verpleegtechnische vaardigheden m.b.t. palliatieve zorg.

 

Doelgroep

Deze scholing is geschikt voor zorgverleners die in de praktijk te maken krijgen met zorg rondom pijnbestrijding en palliatieve sedatie, of hier op korte termijn mee te maken krijgen. De scholing is geschikt voor verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4-5.

Studiebelasting

Het aantal studiebelastende uren voor deze scholing bedragen gemiddeld 3-5 uur. Dit hangt af van uw eigen kennis en ervaringsdeskundigheid met betrekking tot het onderwerp.

Studiemateriaal

U krijgt als voorbereiding op de scholing een leerbrief digitaal aangeleverd, met hierin alle informatie over de scholing en een voorbereidende opdracht. Ook staan er handige links in ter voorbereiding op de scholingsbijeenkomst.Tijdens de scholingsbijeenkomst krijgt u aanvullend lesmateriaal aangeboden, in de vorm van een lesbrief of een powerpoint presentatie. u hoeft zelf geen studiemateriaal aan te schaffen.

 

 

Programma:


 • Inleiding op de scholing.

 • Verkenning beginsituatie; Kennismaken met elkaar
 • Verwachtingen van de deelnemers t.a.v. de bijeenkomst
 • Uitwisselen ervaringen met palliatieve zorg
 • Ontwikkelingen in de palliatieve zorg met het accent op ACP

 • Inleiding in de pijnbestrijding

 • Palliatieve sedatie: richtlijnen en actuele praktijk

 • Herkennen stervensfasen

 • pijnbehandeling en het gebruik van pijnmeetinstrumenten

 • Plaatsen subcutane infuusnaald

 • Intermitterende subcutane toediening pijnmedicatie

 • Instructie en oefenen met pompen voor subcutane toediening

Deze cursus is niet geaccrediteerd bij VenV. U kunt wel zelf uw punten opvoeren onder de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).


Terug naar overzicht Aanmelden