Infuustherapie buiten het ziekenhuis en overige niet alledaagse zorg

Van: 27.05.2019 - 09:00
Tot: 27.05.2019 - 16:30
Locatie: MGZT, Gasthuislingelaan 33, TIEL
Maximum aantal deelnemers: 10
Prijs: € 165,00

Inhoud van de cursus:


Een nieuwe geaccrediteerde* scholing voor verpleegkundigen met het thema; Infuustherapie buiten het ziekenhuis en overige niet alledaagse handelingen. 

* Deze scholing is geaccrediteerd met 7 punten bij het kwaliteitsregister VenV!

De inhoud van de scholing in het kort;

-Infuustherapie randvoorwaarden, PICC lijn 

-Perifeer infuus, PICC en overige centralelijnen

-Introductie infuuspompen

-Demonstratie handelingen en/of beperkt oefenen.

-Zorg voor de client met een tracheacanule

-Bijzondere drainages (Nefrodrain, galdrain, pleuradrain, enz.)

 

U kunt u voor deze scholing individueel inschrijven. De scholing kan ook voor een team verzorgd worden en is bij uitstek geschikt om te bepalen, waar de grenzen liggen bij acceptatie van deze niet alledaagse zorg.

Doelstelling: Het vergroten van actuele kennis en oefenen van verpleegtechnische vaardigheden met betrekking tot het onderwerp.

Doelgroep: Deze scholing is geschikt voor verpleegkundigen niveau 4 en 5, die in aanmerking komen met de genoemde vaardigheden. Ook uitermate geschikt voor verpleegkundigen binnen een team die overwegen infuustherapie en/of de genoemde vaardigheden uit te gaan voeren in de praktijk.

Programma:


Dagdeel 1: INLEIDING: Infuustherapie buiten het ziekenhuis. (09.00 uur-12.30 uur)

09.10 u -09.53 u: Wet- en regelgeving. Communicatie rondom aanmeldingsprocedures gericht op veiligheid bij een infuus buiten het ziekenhuis.

09.35 u-10.15 u:Aandachtspunten in de zorg voor een client met een centralelijn, algemeen en de PICC in het bijzonder.

10.15 u-10.45 u: Doorspuiten en hepariniseren van een Port-a-Cath(R) en PICC-lijn. Onderhoud CVC met bijvoorbeeld Taurolin(R).

11.00 u- 11.30 u:Waar actueel, nieuwe materialen. Bespreken van diverse pompen, waaronder de CADD Solis (R) en Bodyquard 323 (R).

11.30u -12.30 u: Demonstratie en/of oefenen van vaardigheden.

 

Dagdeel 2: Overige niet alledaagse zorg. (13.00 uur- 16.30 uur)

13.00 u-14.30 u: Zorg voor een client met een tracheacanule. Uitzuigen via de tracheacanule. Verzorgen van de huid en reinigen binnencanule. Verwisselen gehele tracheacanule (o.a. noodprocedure).

14.30 u-14.45 u :PAUZE

14.45 u-16.00 u: Zorg voor een client met bijzondere drainages. Methodische benadering nieuwe zorgvragen. Zorgaspecten bij een maag-, thorax-, galdrain en/of nefrostomiekatheter.

16.00 u- 16.15 u: Protocolgebruik naast overdracht.

16.15 u-16.30 u: Afronding met evaluatie.Terug naar overzicht