Toetsing voorbehouden en risicovol handelen

Naast het reguliere deskundigheidsbevorderende programma bieden we vanaf maart 2013 -op verzoek van klanten die al een aantal jaren onze bijeenkomsten bezoeken- ook de mogelijkheid om thema’s in simulatie te laten toetsen. Deelnemer moet beschikken over theoretische kennis en actuele vaardigheden passend bij het thema dat getoetst gaat worden.

Uw aanvraag voor toetsing kunt u sturen naar administratie@goedzorgen.nl.

We spreken dan een datum af waarop u (goed voorbereid natuurlijk) naar onze les-locatie komt.

Na aanmelding ontvangt u per mail voorbereidingsvragen over het te toetsen onderwerp en handelingsprotocollen behorende bij het thema. Per thema reserveren we 2 uur.

Tijdens de bijeenkomst maakt u een kennistoets die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wet en regelgeving
 • Hygiëne
 • Risico-inventarisatie & cliëntveiligheid
 • Vragen rondom het te toetsen thema

Tijdens de vaardigheidstoetsing laat u aan de hand van een casuïstiek/uitvoeringsverzoek uw vaardigheden beoordelen. Het handelingsprotocol dat u digitaal ontvangt bij inschrijving is hierbij uitgangspunt

Wat toetsen we bij welk thema?

Urologische vaardigheden

 • inbrengen en verwijderen urethrale verblijfskatheter bij een man/vrouw
 • Inbrengen en verwijderen van een intermitterende katheter bij een man/vrouw
 • Verwisselen van een suprapubische katheter
 • Blaasspoelen via een katheter

Zorg rondom sondevoeding

 • Inbrengen en verwijderen van een neus/maagsonde
 • Verwisselen van een gastrostomiesonde/Mic-key®
 • Toedienen van sondevoeding via de spuit/de voedingspomp
 • Medicatie toedienen via de sonde

Injecteren

 • Subcutaan injecteren
 • Intramusculair injecteren
 • Injecteren met de insulinepen

Zorg rondom ademhaling

 • Toedienen van zuurstof via cilinder en concentrator
 • Verzorgen tracheostoma
 • Uitzuigen mond/keelholte en tracheostoma

De kosten per toetseenheid zijn € 95,00. Indien de kennistoets en/of uw vaardigheden toets met een voldoende zijn beoordeeld, ontvangt u een certificaat waarop de toetsingscriteria zijn aangegeven.