Toetsing voorbehouden en risicovol handelen

Naast het reguliere deskundigheidsbevorderende programma bieden ook vaardigheidstoetsing aan. Wanneer u getoetst gaat worden gaan wij ervanuit dat uw kennis op de te toetsen vaardigheden up to date is. Voorafgaand aan de praktische toetsing, nemen wij een korte theoretische kennistoests af.

Uw aanvraag voor toetsing kunt u sturen naar administratie@goedzorgen.nl.

Na aanmelding ontvangt u per mail voorbereidingsvragen over het te toetsen onderwerp en handelingsprotocollen behorende bij het thema. Per thema reserveren we 2 uur.

Tijdens de bijeenkomst maakt u een kennistoets die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wet- en regelgeving
 • Hygiëne
 • Risico-inventarisatie & cliëntveiligheid
 • Vragen rondom het te toetsen thema

Tijdens de vaardigheidstoetsing laat u aan de hand van een casuïstiek/uitvoeringsverzoek uw vaardigheden beoordelen. 

Wat toetsen we bij welk thema?

Urologische vaardigheden

 • inbrengen en verwijderen urethrale verblijfskatheter bij een man/vrouw
 • Inbrengen en verwijderen van een intermitterende katheter bij een man/vrouw
 • Verwisselen van een suprapubische katheter
 • Blaasspoelen via een katheter

Zorg rondom sondevoeding

 • Inbrengen en verwijderen van een neus/maagsonde
 • Verwisselen van een gastrostomiesonde/Mic-key®
 • Toedienen van sondevoeding via de spuit/de voedingspomp
 • Medicatie toedienen via de sonde

Injecteren

 • Subcutaan injecteren
 • Intramusculair injecteren
 • Injecteren met de insulinepen

Zorg rondom ademhaling

 • Toedienen van zuurstof via cilinder en concentrator
 • Verzorgen tracheostoma
 • Uitzuigen mond/keelholte en tracheostoma

Bij individuele toetsing bedragen de kosten € 95,00, per uur per deelnemer. Voor toetsing van meerdere personen of in groepsverband, maken wij een offerte op maat. Indien de kennistoets en/of uw vaardigheden toets met een voldoende zijn beoordeeld, ontvangt u een certificaat waarop de toetsingscriteria zijn aangegeven.