Wij zorgverleners hebben een gemeenschappelijk doel: Het verlenen van kwalitatief goede zorg aan onze zorgvragers. Dat is natuurlijk een prachtig streven, maar... wat is nu precies kwaliteit van zorg?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het begrip kwaliteit is vaak niet meetbaar en slecht te vangen in getallen. Ons enige houvast vinden we in de regels die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen bepaalt dat iedere zorgaanbieder verantwoorde zorg moet aanbieden, dat wil zeggen: zorgvragergericht, doelmatig en efficiƫnt. Zie ook: document 'Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T'. Daarnaast moet iedere zorgaanbieder ook zorgen voor een constant niveau van zorg.

Als zorgverlener kunt u met behulp van bepaalde methoden kwaliteit van zorg bevorderen. Het werken volgens protocollen is daar een mooi voorbeeld van.

Werken met protocollen

Een protocol geeft aan hoe een verpleegtechnische handeling uitgevoerd kan of moet worden. Elke zorgorganisatie heeft protocollen. Als zorgverlener moet u een voorbehouden of risicovolle handeling uitvoeren volgens de protocollen van uw opdrachtgever! Zonder protocol is het niet wenselijk om een voorbehouden of risicovolle handeling uit te voeren!

Door ons handelen in een protocol vast te leggen, kunnen we allemaal op dezelfde manier werken en dat komt de kwaliteit en de effectiviteit van onze zorgverlening ten goede. Een andere mooie bijkomstigheid is dat we door het werken met protocollen onze kwaliteiten kunnen meten... en...

Kwaliteit meten is kwaliteit weten!