Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Uitgangspunt van onze scholing is dat u bewust bekwaam blijft.

Hoe u deskundig en bekwaamheid wordt en blijft, heeft te maken met onder andere de leerstijl die u als zorgverlener heeft. Bent u een doener, een denker, een dromer of een beslisser?? Of misschien heeft u wel meerdere leerstijlen.

Meer weten over uw eigen leerstijl? Doe de leerstijlentest op de website www.123test.nl/leerstijl.

Tijdens deskundigheidsbevorderende activiteiten doorloopt u een aantal fasen:

  • U ziet iemand een handeling uitvoeren, maar u weet niet wat de indicatie en de risico's van dit handelen zijn. U bent onbewust onbekwaam.
  • U realiseert zich dat u eigenlijk geen informatie heeft om verantwoord zelf te kunnen handelen. U bent nu bewust onbekwaam.
  • U gaat u verdiepen in de handeling, de indicatie en de risico's en daarna probeert u de handeling zelf uit te voeren. In deze fase bent u bewust bekwaam.
  • Als u na verloop van tijd meer ervaring opdoet in de situatie en de handeling vaker gaat uitvoeren raakt u onbewust bekwaam. U hoeft namelijk niet meer over alle stappen na te denken.

Realiseert u zich altijd dat u in een nieuwe situatie weer onbewust of bewust onbekwaam kunt zijn.