Onze missie

Als zorgverlener streeft u naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau bij de zorggebruikende cliënt. Uw kwaliteiten uiten zich in allerlei vormen. Een daarvan is uw beroepsinhoudelijke kennis- en vaardighedenniveau.

Onze missie is een bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg, door praktijk-gerichte scholingen en trainingen te geven. Onze kracht ligt in onze brede ervaringsdeskundigheid (samen al 60 jaar werkzaam in de gezondheidszorg ) en onze passie voor het vak. Andere kenmerken van Maatschap Goed Zorgen Tiel zijn:

  • Kleinschaligheid, korte lijnen, kleine groepen
  • Maatwerk gericht op specifieke scholingsvragen van uw organisatie
  • Flexibiliteit op inhoud en planning

Wie of wat bepaald nu de kwaliteit van uw kennis en vaardigheden?

In eerste instantie is dat de opdrachtgever die de vraag bij u neerlegt. De opdrachtgever verwacht dat u met uw kwaliteiten bij deze zorgvraag past.

En dan ligt de vraag bij u. U bent degene die ja of nee moet zeggen wanneer u een zorgvraag aangeboden krijgt. Maar op basis waarvan maakt u deze keuze? Is het een leuke zorgvraag? Interessant omdat u nu eindelijk eens die handeling kunt uitvoeren die u ooit eens geleerd heeft tijdens uw opleiding? Of wordt de keuze bepaald door bijvoorbeeld financiële motieven?

Ook de cliënt beoordeelt de kwaliteit van uw zorgverlening. Veel cliënten zullen hun beoordeling baseren op datgene wat ze zien en ervaren. Een betrokken zorgverlener waar ze hun verhaal kwijt kunnen, of juist de zorgverlener die in de ogen van de cliënt niet voldoet aan zijn (voor u soms onbekende) verwachtingen. Maar hoe betrouwbaar zijn deze beoordelingen?

Tijdens onze scholingsbijeenkomsten zullen wij u meer vertellen over onderwerpen die met kwaliteit van zorgverlening te maken hebben.