Ons motto is: "Als je zorgen moet... Doe het dan goed!"

Om goede zorg te kunnen verlenen is kennis nodig, maar ook vaardigheid en een professionele beroepshouding. In het huidige onderwijsstelsel noemt men dat ook wel competent zijn. Zelf spreken we liever van bewust bevoegd, deskundig en bekwaam zorg verlenen.

Uw klant (de zorgvrager) stelt eisen aan u als zorgverlener of zorgorganisatie. Tijdens onze scholingsbijeenkomsten gaan we met u kijken wat de gevolgen kunnen zijn van uw handelen in zorgsituaties. Hierdoor wordt de kwaliteit van uw handelen versterkt en is uw klant nog meer tevreden.

Scholing moet praktijkgericht zijn en aansluiten op de behoefte en niveau van de deelnemers.

Uw leervragen en werkervaringen uit uw eigen zorgpraktijk ondersteunen de praktijkgerichtheid die we nastreven. Maatschap Goed Zorgen Tiel is van mening dat scholing op maat het hoogste rendement geeft. Op maat wil vooral zeggen: doelgericht en aansluitend op de behoefte van de opdrachtgever en de deelnemers.

Daarnaast is de Nederlandse wetgeving een belangrijk uitgangspunt bij onze scholingen. Zowel de landelijk erkende, als de organisatiegebonden protocollen kunnen worden ingezet.