Welkom op de website van Maatschap Goed Zorgen Tiel

Wij, Theo de Jong en Esther Leusink, beiden docent-verpleegkunde, verzorgen bijscholingen en nascholingen rondom voorbehouden en risicovol handelen voor informele zorgverleners (beroepskrachten en vrijwilligers) en zorginstellingen. Daarnaast organiseren wij diverse bijeenkomsten met actuele thema's waar zorgverleners mee in aanraking komen.

Via deze website willen wij u informeren over bewust bevoegd, deskundig en bekwaam zorg verlenen. Ook kunt u zich direct via deze website aanmelden voor een scholing.

Lessen in coronatijd.

Wij blijven doorgaan met scholingen! Vanuit de overheid mogen wij scholingen blijven geven, omdat wij praktijkonderwijs geven en het in deze tijd belangrijk is dat zorgmedewerkers bekwaam blijven!  Uiteraard hebben wij in verband met de coronacrisis, maatregelen getroffen op basis van de adviezen van het RIVM. Wij houden scholingen in kleinere groepen, waarbij  wij de  1,5 meter afstand houden. Hiervoor hebben wij geschikte oefenruimten. In principe oefenen wij geen vaardigheden die daartoe leiden op elkaar.

Wij dragen mondkapjes tijdens de scholingen bij het oefenen van de vaardigheden. Bij verkoudheid of koorts kunt u niet deelnemen aan de scholing. Wij verzoeken u vriendelijk om zo kort mogelijk voor aanvang van de scholing te komen.

Ons motto is: "Als je zorgen moet... Doe het dan goed!"

Om goede zorg te kunnen verlenen is kennis nodig, maar ook vaardigheid en een professionele beroepshouding. Uw klant (de zorgvrager) stelt eisen aan u als zorgverlener of zorgorganisatie. Tijdens onze scholingsbijeenkomsten gaan we met u kijken wat de gevolgen kunnen zijn van uw handelen in zorgsituaties. Hierdoor wordt de kwaliteit van uw handelen versterkt en is uw klant nog meer tevreden.

Scholing moet praktijkgericht zijn en aansluiten op de behoefte en niveau van de deelnemers. Uw leervragen en werkervaringen uit uw eigen zorgpraktijk ondersteunen de praktijkgerichtheid die we nastreven. Maatschap Goed Zorgen Tiel is van mening dat scholing op maat het hoogste rendement geeft. Op maat wil vooral zeggen: doelgericht en aansluitend op de behoefte van de opdrachtgever en de deelnemers.

Daarnaast is de Nederlandse wetgeving een belangrijk uitgangspunt bij onze scholingen. Zowel de landelijk erkende, als de organisatiegebonden protocollen kunnen worden ingezet.