Visie op scholing

Als zorgprofessional heeft u al de nodige bagage. Alle nieuwe en voor u relevante kennis en vaardigheden zullen we koppelen aan dat wat u al weet en doet. Elke scholing wordt op deze wijze een maatwerkscholing en hiermee krijgen de aangeboden kenniselementen en vaardigheden nog meer betekenis. In onze scholingen wordt daar nog een extra onderwerp aan toegevoegd te weten betekenisgeving aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit bepaald namelijk de kaders waar binnen u verantwoorde zorg verleend.

Leren doet u bewust of onbewust, … altijd en overal. Om verantwoord zorg te kunnen verlenen is bevoegdheid en bekwaamheid nodig. In onze scholingen bieden we u de mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit doen we door een context-rijke scholingsomgeving te bieden door de inzet van ervaren verpleegkundigen/docenten die uw denken en doen stimuleren. Onze docenten zijn naast hun werk voor MGZT ook werkzaam in de relevante beroepspraktijk. Dit levert een boeiende uitwisseling van kennis en ervaringen op en inspiratie voor uw eigen werkomgeving.

Tijdens de scholing ontmoet u medecursisten die net als u gemotiveerd hun kennis willen onderhouden. Dankzij de verschillende opleidingsniveaus en (werk)ervaringen wordt uw inzicht in vele opzichten vergroot. Ons einddoel is dat u bevoegd en bekwaam veilig en verantwoorde zorg verleent.

Ons motto is dat wat u vandaag leert, morgen kunt toepassen in of toetsen aan uw eigen werkomgeving. Bij (nieuwe) kennis en vaardigheden die u tijdens de scholing opdoet, staat de vertaling naar de zorgpraktijk centraal. Er is veel ruimte voor eigen casuïstiek en dilemma’s.

Ons streven is dat we theorie en praktische vaardigheden gedurende de bijeenkomst(en) afwisselend aanbieden.