Na 23 jaar als HBOV verpleegkundige intramurale zorg verleend te hebben in een academisch ziekenhuis heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar een thuiszorgorganisatie. In deze organisatie heb ik diverse verpleegkundige en leidinggevende functies vervult binnen het Team Gespecialiseerde Verpleging.

Vanaf 2005 ben ik me daarnaast ook gaan bezighouden met scholing en toetsing rondom de voorbehouden en risicovolle handelingen. In januari 2009 heb ik de docentenopleiding zorg en welzijn op de Hogeschool Nijmegen met goed resultaat afgerond.

In 2010 heb ik de keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer mijn carrière voort te zetten in de Maatschap Goed Zorgen Tiel.

Vanaf 2010 tot januari 2022 heb ik als invalkracht gewerkt voor Santé Partners bij het  Team Technische Thuiszorg. Hiermee heb ik feeling gehouden met het werkveld en kon ik op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in deze zorg.

Mijn lessen Palliatieve Zorg en Infuustherapie buiten het ziekenhuis, zijn o.a. gebouwd op de vele opgedane ervaringen over deze periode bij de thuiszorg.